สีสกรีนเสื้อ

รับสกรีนเสื้อ สีสกรีนเสื้อ
การเลือกสีและประเภทเพื่อมาสกรีนเสื้อ เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้การผลิตเสื้อสกรีน ออกมาดูสวยงามและ เหมาะสมกับเนื้อผ้า ส่วนสำคัญในการเลือกสีนำมาใช้คือ เนื้อสีและแม่สี รวมถึงการผสมสีให้สีสสร สดใสดูสวยงาม ตรงกับอาร์ตเวิรคฺ์ที่ได้รับมา และส่วนสำคัญรองลงมา หรืออาจจะกล่าวได้ว่ามีความสำคัญ เป็นอันดับต้นๆในการ สกรีนเสื้อได้เลย นั้นคือการยึดติด และการคงสถาพของสีเมื่อผ่านการซักไปแล้ว จากในรูปข้างต้น ในบริเวณด้านขวา จะเห็นการหลุดล่อนของสี เมื่อเทียบกับทางด้านซ้าย ส่วนใหญ่มักเกิดจากการใช้สีสกรีนไม่ได้คุณภาพ สัดส่วนการผสมไม่ถูกต้อง การหมดอายุของสี รวมถึงการผ่านความร้อนเพื่อให้สีแห้งสมบูรณ์
บางครั้ง เนื้อผ้ามีผลต่อการยึดติดของสีกรีน แต่ส่วนใหญ่แล้วสีที่ใช้ สกรีนเสื้อ  มักไม่มีผลต่อการยึดติดของเนื้อผ้าชนิดต่างๆ ทางโรงงานของเราให้คำปรึกษาเรื่องสีและเทคนิค เพื่อใช้ในการ สกรีนเสื้อยืด  ของลูกค้าให้ออกมาสวยงามและมีการยึดติดที่ยาวนาน