เทคนิค ฮาฟโทน (Halftone)

งานเม็ด คืออีกหนึ่งชื่อเรียก ที่คนส่วนใหญ่ เรียกกันติดปาก จนทำให้เกิดความสับสน ฮาฟโทน (Halftone to create shading and gradients) คืออีก 1 ประเภทของงานเม็ด แล้วงานฮาฟโทนมีลักษณะอย่างไรล่ะ อยากให้ลองนึกภาพของการไล่สี จากสีที่เข้าสุด ไปถึง สีที่อ่อนสุด หรือการใช้ดินสอแรเงาไล่น้ำหนักดู ถ้าใครเคยวาดรูปหรือระบายสีมาก่อน ก็คงพอจะเห็นภาพมากขึ้น

งานฮาฟโทน (Halftone) เหมาะสำหรับงานที่ต้องการ ความนุ่มของสีที่กลมกลืนกันอย่างลงตัว (การไล่สี) เพราะเทคนิคนี้จะทำให้ เสื้อสกรีน ออกมา เหมือนเราได้ไล่น้ำหนีกของภาพ เช่นภาพที่วาดด้วยโปรแกรม Photoshop จำพวก Graphic Art , Painting Style นั้นเอง ข้อดีของเทคนิคนี้ในการสกรีนเสื้อก็คือ จะได้สีที่สด และใกล้เคียงกับต้นฉับบมากที่สุด เพราะสี่ที่ไล่น้ำหนักนั้นมีพื้นที่เป็นของตัวเอง (เม็ดสกรีน) จึงเท่ากับเป็นสีตาย(Spot color) แต่เป็นจุดเล็กๆ ไม่ได้ไปซ้อนทับกับเม็ดสีอื่นๆ สีและภาพที่สกรีนลงบนตัวเสื้อจะมีความนุ่มและละเอียด มากกว่าเทคนิค Cmyk

  • เทนนิค Cmyk