Phone

Line

Hide

ออกแบบลาย

ออกแบบลาย

ออกแบบลาย
ปัญหาส่วนใหญ่ที่มักจะเจอคือลูกค้าไม่มี Reference หรือ style งานที่ต้องการแน่ชัด การออกแบบลายโดยส่วนใหญ่เป็นการทำลายใหม่ขึ้นมาโดยมี สไตล์งาน รูปแบบงาน และความต้องการของเจ้าของ
แบบที่ 1
ยกตัวอย่างเช่น โจทย์งานก็คือ ลูกค้าแบรนด์ที่ต้องการลายที่เป็นงานศิลปะการต่อสู้ (Submission หรือ Ju jitsu) มีความเป็นญี่ปุ่น สื่อถึงความอ่อนต้านแข็ง
Ref คืองานข้างต้น มีหน้ากาก oni + baki (japanese manga)มาให้ นำเอามาออกแบบใหม่และรวมความคิดจาก Brief ตอนต้น จึงออกมาเป็นงานดังตัวอย่าง อันที่จริงแล้วตัวผู้ชายจะให้เป็นผู้หญิงใส่กิโมโน เพื่อสื่อถึงความอ่อนต้านแข็ง
แต่งานออกมาลูกค้าเน้นผู้ชายเป็นผู้สวมใส่เป็นหลักตัวงานจึงเป็นผู้ชายไปโดยปริยาย

ตัวอย่าง Brief design

งานที่ผ่านการ sketch ก่อนลงงานจริง ผลงานทางร้าน

ผลงานของทาง www.yankodesign.com

อีกนึงตัวอย่างที่เป็นงาน Develop design ที่ดีอีกงานนึงครับ จะได้เห็นภาพชัดมากขึ้น

แบบที่ 2
เป็นแบบที่ใช้จินตนาการน้อยกว่าแบบแรก ลูกค้ามี Style and Ref ประกอบกับความต้องการให้งานออกมาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนอยู่แล้วงานจึงออกมาได้รวดเร็วกว่าแบบที่ 1
ความต้องการของลูกค้าคืออยากได้งาน vintage ในยุค PunkRock บวกกับต้องเป็นงานแนว Collage art ลูกค้ามี layout วาดมือมาให้คราวๆ และกำหนดสีมาให้อย่างชัดเจน
จึงทำให้ง่ายต่อการทำงาน

งานสกรีนเสื้อเมื่อทำแบบผ่านแล้ว

Portfolio & Facebook

บทความล่าสุด

สีสกรีนเสื้อ2

สีสกรีนเสื้อ2

สีสกรีนเสื้อ2 สีสกรีนเสื้อ นั้นมีอยู่มากมายหลายประเภท...

เทคนิค CMYK (OFFSET)

เทคนิค CMYK (OFFSET)

เทคนิค CMYK (OFFSET) สำหรับงาน เทคนิค CMYK หรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันก็คือ งานพิมพ์สี่สี ใน การ...

การเลือกเนื้อผ้า

การเลือกเนื้อผ้า

การเลือกเนื้อผ้า เป็นสิ่งที่เราควรจะทดลองและทดสอบในการซื้อผ้ามาตัดเย็บ...

บล็อกสกรีน (ซื้อกลับ)

บล็อกสกรีน (ซื้อกลับ)

บล็อกสกรีน สำหรับสกรีนเสื้อ บล็อกสกรีน (ซื้อกลับ) โดยส่วนใหญ่ เมื่อสั่งงานกับร้านสกรีนแล้ว...